Akademija umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Adresa: Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/422-176
Imejl: aofarts@uns.ac.rs
Veb: http://www.akademija.uns.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 021/422-177, lokal 2

Imejl: studentskasluzba@uns.ac.rs
Studijski programi:
Etnomuzikologija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 4
Visina školarine: 125000 din.
3 studenta se upisuju na budžet, a 1 plaća školarinu.
Grafika
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 8
Visina školarine: 125000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaćaju školarinu.
Gudački instrumenti
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 16
Visina školarine: 125000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaćaju školarinu.
Postoje sledeći moduli:
 • Violina
 • Viola
 • Violončelo
 • Kontrabas
Klavir
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 10
Visina školarine: 125000 din.
2 studenta se upisuje na budžet, a 8 plaća školarinu.
Kompozicija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Muzikologija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 4
Visina školarine: 125000 din.
3 studenta se upisuju na budžet, a 1 plaća skolarinu.
Solo pevanje
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Duvački instrumenti i udaraljke
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 13
Visina školarine: 125000 din.
11 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
 • Flauta
 • Klarinet
 • Oboa
 • Fagot
 • Horna
 • Truba
 • Trombon
 • Tuba
 • Udaraljke
 • Saksofon
Gitara
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 2
Visina školarine: 125000 din.
1 student se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Multimedijalna režija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 6
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Grafičke komunikacije
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 9
Visina školarine: 125000 din.
7 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
Gluma na srpskom jeziku
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 10
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Novi likovni mediji
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
4 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Fotografija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
4 studenta se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Dramaturgija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Gluma na mađarskom jeziku
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 10
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Slikanje
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 16
Visina školarine: 125000 din.
14 studenata se upisuje na budžet, a 2 plaća školarinu.
Orgulje
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 1
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Muzička pedagogija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 20
Visina školarine: 125000 din.
18 studenta se upisuju na budžet, a 2 plaća školarinu.
Harfa
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 1
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine. Školske 2014/2015. godine ovaj studijski program se ne upisuje.
Animacija i vizuelni efekti
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Vajanje
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 6
Visina školarine: 125000 din.
5 studenata se upisuje na budžet, a 1 plaća školarinu.
Produkcija za audiovizuelne medije
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Montaža u audiovizuelnim medijima
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Kamera
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Dizajn svetla
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Snimanje i dizajn zvuka
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 5
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Muzička produkcija
Osnovne akademske studije (240ESPB)
Broj studenata: 20
Visina školarine: 125000 din.
Studijski program se upisuje svake druge školske godine.
Fakultet prima ukupno: 205 studenata
Visina školarine: 125000 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju