Hemijski fakultet

Univerzitet u Beogradu
Hemijski fakultet
Adresa: Studentski trg 12-16
11000 Beograd
Telefon: 011 / 3282-111
Imejl: dekan@chem.bg.ac.rs
Veb: http://www.chem.bg.ac.rs/
Studentska služba:
Telefon: 011/2635-627, 011/3336-678
nastava@chem.bg.ac.rs
Studijski programi:
Hemija
Broj studenata: 80
Visina školarine: 90000 din.
80 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Biohemija
Broj studenata: 50
Visina školarine: 90000 din.
50 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Nastava hemije
Broj studenata: 25
Visina školarine: 90000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, nema samofinansirajućih.
Hemija za životnu sredinu
Broj studenata: 30
Visina školarine: 90000 din.
25 studenata se finansira iz budžeta, dok je 5 samofinansirajuće.
Fakultet prima ukupno: 185 studenata
Visina školarine: 90000 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju