Fakultet za fizičku hemiju

Univerzitet u Beogradu
Fakultet za fizičku hemiju
Adresa: Studentski trg 12-16
11158 Beograd
Telefon: 011/2197-133
Imejl: ffh@ffh.bg.ac.rs
Veb: http://www.ffh.bg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3336-647

Imejl: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
Studijski programi:
Fizička hemija
Broj studenata: 100
Visina školarine: 60000 din.
80 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 60000 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju