O karijernim informatorima

Projekat

Projekat “Karijerni informatori” zajednički realizuju BOŠ i kancelarija UNICEF-a (program za mlade), sa ciljem da se unapredi društvena inkluzija i zapošljivost mladih u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta kancelarija za mlade da pružaju usluge karijernog informisanja, kao specifične usluge karijernog vođenja i savetovanja. Projekat će obuhvatiti 10 KZM i njihovih 40 mladih volontera, a teći će u dve dve faze u koje će biti uključene dve grupe od po 5 KZM.

Projekat se sastoji iz nekoliko glavnih aktivnosti:

  • Selekcija učesnika i priprema obuke (koja je započela)
  • Održavanje 4-dnevnog treninga o vršnjačkom karijernom informisanju i formiranje lokalnih timova za karijerno informisanje
  • Onlajn obrazovni program u trajanju od 6 nedelja
  • Realizacija aktivnosti lokalnih timova za karijerno informisanje
  • Posete podrške kancelarijama za mlade


Obuka

Obuka podrazumeva jedan četvorodnevni trening koji će se baviti temama poput: komunikacije, tolerancije i diskriminacije, radioničarskog rada, planiranja karijere, karijernog informisanja, aktivnog traženja posla, karijernog informisanja osetljivih grupa mladih (sa fokusom na mlade Rome koji žive u siromaštvu i mlade iz ruralnih sredina). Posle četvorodnevnog treninga održaće se Onlajn obrazovni program - učenje na daljinu putem interneta, gde će polaznici moći da razmenjuju poruke preko foruma i četa sa predavačima, i tako dopune svoje znanje o karijernom informisanju mladih i vršnjačkom karijernom savetovanju. 

Aktivnosti na lokalu

Od mladih koji budu prošli obuku očekivaće se da deluju unutar lokalnih volonterskih timova za vršnjačko karijerno informisanje, tako što će učestvovati u osmišljavanju i sprovođenju informativnih i edukativnih programa, sa posebnim akcentom na mlade osetljive grupe. Ove aktivnosti se mogu odvijati u okviru projekata koje KZM već realizuje sa UNICEF-om, naročito onih koji se bave zapošljavanjem, ali i kroz druge aktivnosti u okviru KZM. Aktivnosti poput radionica, prezentacija, sajmova, umrežavanja sa partnerima na lokalu, promocije koncepta karijernog vođenja i savetovanja, itd. su dobrodošle.