Marketing

 

ŠTA JE MINGL?

 
Mingl je jedinstveni portal na srpskom internetu namenjen isključivo srednjoškolcima i kao takav je prepoznat putem brojnih pozitivnih kritika i kroz uspešnu saradnju sa organizacijama za mlade, kancelarijama za mlade, srednjim školama, sekretarijatima Grada Beograda za obrazovanje, omladinu i sport, evropske integracije i saradnju sa udruženjima građana, Ministarstvom za omladinu i sport, Ministarstvom kulture, Ministarstvom prosvete itd.

 

Portal Mingl je 2007. godine osnovalo udruženje građana, Beogradska otvorena škola sa misijom da srednjoškolcima ponudi sve informacije o kursevima, studiranju, radionicama, volontiranju, stipendijama i sličnom, na osnovu kojih oni mogu da aktivno razmišljaju o obrazovanju, profesionalnom razvoju i karijeri. Objavljivanjem kvalitetnih sadržaja na srpskom jeziku, Mingl podstiče srednjoškolce da više koriste internet i uvide prednosti informacionih tehnologija. 

 

KO POSEĆUJE MINGL?


Ciljna grupa portala Mingl su srednjoškolci, mladi uzrasta od 14 do 19 godina.

Broj korisnika portala je u stalnom porastu, a trenutno iznosi oko 33.000 jedinstvenih poseta mesečno. Najviše ga posećuju srednjoškolci zainteresovani za usavršavanje, aktivizam, kvalitetno obrazovanje i izbor prave profesije. Mingl tim, koji uključuje i srednjoškolsku redakciju, kroz različite onlajn servise i programe, neguje direktnu komunikaciju na osnovu koje zaključuje o profilima i potrebama korisnika portala.

 

U vezi sa svim informacijama o oglašavanju i drugim vidovima saradnje možete kontaktirati Mingl tim koji vam stoji na raspolaganju.