KOMS: Monitoring izbora

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) te poziva na konferenciju za medije povodom unapeđenja položaja mladih u izbornoj kampanji 2020. godine, 10. marta u Medija centru (Terazije 3), sa početkom od 12 časova.

Prema relevantnim istraživanjima 64% mladih želi da ode iz Srbije, usled nedovoljne finansijske osnaženosti, nepoverenja u institucije i političare, te uverenja da svojim glasom ne mogu da utiču na političke procese. Politički akteri u medijima najčešće iznose deklarativna zalaganja za unapređenje položaja mladih, bez navođenja konkretnih mera koje će preduzeti. Čak 63% mladih u Republici Srbiji smatra da je potrebno uvođenje kvota za mlade u institucije kako bi se obezbedilo njihovo prisustvo i učešće u donošenju odluka.

Potrebno je uključiti mlade u procese donošenja odluka i zbog toga KOMS traži od svih aktera/političkih partija da:

  • Na listama predlože 20% mladih osoba do 30 godina;
  • Osvojenih 20% mandata povere mladim osobama i
  • Koncipiraju obraćanja i kreiraju programe za mlade tako da ponude minimum 20 politika i konkretnih mera za mlade koje će uticati na unapređenje položaja mladih i biti zasnovane na stvarnim izazovima sa kojima se mladi suočavaju.

KOMS će do izbora 26. aprila, vršiti monitoring izborne kampanje. Tim mladih istraživača i istraživačica sa Fakulteta političkih nauka, svakodnevno će pratiti koji su problemi mladih identifikovani, da li su predložene konkretne mere ili su samo data opšta obećanja kao i ko komunicira ka mladima, da li su mladi političari/ke akteri kampanje, da li se akteri obraćaju svim mladima ili samo određenim grupama. Rezultati monitoringa će se objavljivati na nedeljnom nivou na sajtu i društvenim mrežama KOMS-a.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milica Borjanić, programska asistentkinja KOMS
  • Miljana Pejić, menadžerka programa KOMS
  • Stefan Đorđević, generalni sekretar KOMS

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

09. Mar 2020.
Uredništvo
Poslednji tekstovi