Probno PISA testiranje sa novitetima u martu 2017.

Od 1997. godine, u okviru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), realizuje se Međunarodni program procene učeničkih postignuća (PISA), poznatiji kao PISA test. Osnovni cilj ovakvog testiranja jeste procena i praćenje stepena u kom su učenici ovladali veštinama i znanjem važnim za nastavak daljeg školovanja.

Radi se o testiranju pismenosti kroz tri koncepta: matematika, prirodne nauke i razumevanje pročitanog teksta, koji se obavljaju pismenim putem, kao i testiranju kompjuterskim testovima u oblasti rešavanja problema. Testiranje se obavlja na učenicima uzrasta od 15 godina po sledećim fazama: prvo se biraju škole i to tako da su svi tipovi škola zastupljeni proporcionalno svojoj zastupljenosti u opštoj populaciji. Zatim svaka škola dostavlja spisak učenika koji imaju 15 godina. Na osnovu sastavljenih spiskova, slučajnim odabirom se određuje 35 učenika koji će učestvovati u pismenom testiranju, gde od toga 14 njih učestvuje i u elektronskom testiranju. U testiranju ne mogu učestvovati učenici koji imaju više od 16 godina.

PISA test ne samo da pruža odgovarajuću procenu sposobnosti i znanja učenika u njihovom daljem školovanju, već ima za cilj da proceni i kvalitet obrazovnog sistema svake zemlje. Na taj način se mogu pratiti promene koje su uvode u obrazovne sisteme i da li oni doprinose kvalitetnijem obrazovanju. Iz ciklusa u ciklus se porede rezultati i tako određuje u kojoj meri je obrazovni sistem napredovao i kako se to odražava na znanje učenika iz godine u godinu. Naravno, PISA istraživanje pruža odgovarajuće podatke o tome kako učenici ocenjuju sopstvenu motivaciju za učenje, koje su njihove strategije učenja i kakav je njihov odnos prema školi i budućem školovanju.

Poslednji put su naši učenici učestvovali u testiranju 2012. godine, kada je učestvovalo 34 zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i 31 partnerska zemlja. Srbija u PISA testiranju učestvuje od 2001. godine. Ono se obavlja na tri godine, s tim što je naša zemlja preskočila testiranje 2015. zbog neobezbeđenih sredstava.

Na poslednjem testiranju 2012. godine naši učenici su na skali matematičke pismenosti postigli u proseku 449 poena što je za 7 poena više u odnosu na 2009. godinu. Na skali čitalačke pismenosti su učenici u Srbiji postigli u proseku 446 poena – 4 poena više nego 2009. godine. U pogledu naučne pismenosti – 445 poena, što je za 2 poena više nego 2009. godine. Međutim, na skali rešavanja problema učenici iz Srbije su ostvarili prosek od 473 poena. Oko 28% učenika nije uspelo da dostigne nivo funkcionalne pismenosti u ovom domenu. Na prvom mestu se našao Singapur, dok je Srbija zauzela 43. mesto od 65. zemalja učesnica, što je pokazalo da srpski učenici jako loše primenjuju znanje stečeno u toku osnovne, ali i srednje škole.

Sledeće PISA testiranje biće sprovedeno u aprilu i maju 2018. godine a u toku marta i aprila 2017. održaće se probno testiranje sa određenim novitetima – učenici će, po prvi put, rešavati i test iz finansijske pismenosti.

Smatra se da je obrazovni sistem u Srbiji izuzetno loš. Ostaje nam samo da vidimo da li će PISA testiranje to potvrditi ili opovrgnuti.

Autorka: Kristina Milošević

02. Feb 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi