Omladinska politika u Srbiji

Omladinsku politiku čine sve mere i aktivnosti državnih organa, institucija i organizacija koje su usmerene na poboljšanje položaja mladih, njihovih životnih prilika i potreba. Srbija je 2011. godine donela Zakon o mladima koji se, između ostalog, bavi poboljšanjem uslova života omladine i regulisanjem rada omladinskih organizacija.

Prema ovom zakonu, omladinu čine lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Nosioci omladinske politike su Republika Srbija, jedinica lokalne samuprave i autonomna pokrajina; u sprovođenju učestvuju ustanove, udruženja i organizacije mladih. Na teritoriji Srbije postoji više omladinskih organizacija ili organizacija koje u svoje programe uključuju i omladinsku politiku. One istupaju samostalno ili pod okriljem većih organizacija, a sa ciljem da obezbede mladima bolje mesto za život u Srbiji.

Vrlo često se postavlja pitanje – zbog čega bi trebalo posvetiti dosta vremena mladima i njihovoj budućnosti. Pre svega, treba imati u vidu da su mladi danas svesni problema u kojima se njihova zemlja nalazi. Na prvom mestu, Srbija je jedna od zemalja u tranziciji koja je bila izložena kako političkim tako i ekonomskim pritiscima, koji su pretili da oduzmu budućnost onima koji su tada imali velike snove. Prelazak iz socijalizma u kapitalizam nije lak a omladina se sa kapitalizmom susretne onog trenutka kada se nađe na tržištu rada. Naravno, činjenica je da od Srbije ne možemo očekivati mnogo u nekom kratkom roku, ali zajedničkim naporima možemo od nje stvoriti pristojno mesto za život. Iz tog razloga omladinske organizacije teže ka sprovođenju omladinske politike kao politike budućnosti, politike života i snova, a ne politike demagoga i sopstvenih interesa.

Najviše predstavničko telo mladih koje pod svojim okriljem ima čak 97 organizacija jeste Krovna organizacija mladih Srbije. KOMS je nastao iz Koalicije mladih Srbije 2003. godine, mreže koja je tada okupljala pet nacionalnih organizacija koje se bave mladima – Građanska inicijativa, Omladina JAZAS-a, Omladinski informativni centar, Mladi istraživači Srbije i Savez izviđača Srbije. Koalicija mladih Srbije, zajedno sa Omladinskim savetom Vojvodine i Studenstkom unijom Srbije pretvara se u Inicijativu mladih Srbije koja je imala dva osnovna cilja: podizanje svesti javnosti o poziciji mladih u zemlji, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou i  uspostavljanje institucionalnog tela za brigu o mladima. Tako je 2011. godine održana osnivačka skupština mreže organizacija mladih, danas KOMS. Osnovni ciljevi Krovne organizacije mladih Srbije jesu porepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih, saradnja organizacija u cilju poboljšanja uslova života mladih, saradnja sa inostranim organizacijama koje se takođe bave mladima, promovisanje i podsticaj na učestvovanje u omladinskim organizacijama ali i mnogi drugi.

Pod okriljem KOMS-a nalaze se neke od sledećih organizacija: Centar za studije socijalne demokratije (CSSD), Beogradska otvorena škola (BOŠ), Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje (ALTERO), AIESEC Srbija, Centar za promociju aktivizma mladih (CPAM), Diplomatski forum Beograd, Evropski omladinski centar, Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) – sve sa sedištem u Beogradu, kao i veliki broj organizacija u Nišu, Kruševu, Čačku, Pirotu, Vranju, Leskovcu i drugim gradovima.

Takođe postoji i veliki broj organizacija koje sa ciljem da promovišu dobre strane života u Srbiji, naročito kulturu, zdrav život, blagostanje i zaštititu životne sredine. Jedna od takvih organizacija je Explore Serbia, nastalo 2010. godine, sa sedištem u Zemunu. U pitanju je udruženje koje postoji sa ciljem da promoviše zdrav život i avanturizam. Jedan od mnogobrojnih programa ovog udruženja jeste omladinska politika koja postoji sa ciljem da podstakne učešće mladih u očuvanju životne sredine, bavljenju ektremnim sportovima, jednostavno – utiče na povratak životu u prirodi, bez tehnike i tehnologije. Na taj način radi se o promociji zdravog života, s obzirom na podatke koji ukazuju da sve veći broj mladih ne provodi vreme u prirodi, ne bavi se sportom niti vodi zdrav život.

Takođe, tu je i nevladina organizacija, najstarija u južnoj Srbiji, Narodni parlament, nastala 1999. godine u Leskovcu. Do petooktobarskih promena delovala je uglavnom na lokalnom nivou, kao građanski pokret, a danas realizuje veliki broj projekata i na nacionalnom ali i na međunarodnom nivou sa ciljem unapređivanja demokratije, ljudskih prava, građanskog društva, poboljašanja uslova života omladine, a naročito mladih sa juga Srbije. Iz tog razloga poseban progam ove organizacije jeste omladinska politika. Narodni parlament je organizovao nekoliko omladinskih projekata poput Inicijative za razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji, na tlu Jablaničkog okruga; Balkanski multietnički parlament mladih – Palić (2003-2004.), Ljudska prava za buduće donosioce odluka – Niš (2002-2003.); Predizborne strategije za beloruske organizacije – Minsk (2001.).

Činjenica je da sve više mladih u Srbiji ima ogromnu želju da ode iz svoje zemlje zbog loših uslova života. Kaže se da na mladima svet ostaje, a ipak ne postoji ništa što bi ih navelo da ostanu u svojoj zemlji i grade nju, a ne neku tuđu. Svako želi sigurnu budućnost i treba dosta truda i volje da se stvori odgovarajuća osnova. Uz zdravu osnovu mnogo je lakše stvarati i zdravu sredinu.

Autorka: Kristina Milošević

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

24. May 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi