Da li su sva deca jednaka?

Širom sveta 20. novembra proslavlja se Svetski dan prava deteta. Više o ovom danu možeš pročitati na ovom linku.

Prema UN Kovenciji o pravima deteta osnova prava su pravo na život, rast i razvoj, obrazovanje i osnovne životne potrebe kao što su hrana i voda, ali većina dece ih i dalje nema, te se u savremenom svetu suočavaju sa siromaštvom i glađu.

I dalje u mnogim zemljama ne postoji adekvatna zdravstvena nega. Odojče koje je lišeno nege ne preživi ni prve dane života. Mnoga deca i dalje nemaju pristup čistoj vodi za piće i ne dožive ni svoj peti rođendan ili imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Deca koja nemaju adekvatnu ishranu možda nikad neće dostići odgovarajući fizički ili kognitivni razvoj. Deca koja nemaju  kvalitetno obrazovanje možda nikad neće steći veštine koje su im potrebene da jednog dana  budu uspešni na radnom mestu ili da svojoj porodici obezbede školovanje. Deca koja su lišena zaštite od sukoba, nasilja, diskriminacije, dečijeg rada, ranog stupanja u brak ili zlostavljanja mogu trpeti emocionalne i fizičke traume celog života.

Procenjuje se da je tokom  2015. godine oko pet miliona dece umrlo pre svoje pete godine zbog bolesti koje se mogu lako i jeftino sprečiti i lečiti. Milioni dece uskraćeni su za adekvatno obrazovanje zbog siromaštva roditelja, ratnih sukoba... Deca koja odrastaju u siromašnim porodicama nemaju šansu da razviju sve svoje potencijale, a samim tim i da poprave svoju materijalnu sitaciju. Tehnološkim napretkom, radom raznim humanitarnim organizacijama dolazi do poboljšanja života dece iz siromašnih kvartova.

Nedavno je u emisiji Galileo bila reportaža o jednoj indijskoj četvrti i njihovim stanovnicima. U okviru jedne organizacije u najsiromašnijem delu grada otvorena je dečija banka čiji je menadžer dete iz kraja, a korisnici usluge odnosno klijenti isto deca. Ovim projektom deca iz nerazvijenih i siromašnih krajeva dobijaju šansu da nauče nove veštine i pronađu sebe. U Indiji je zakonom zabranjeno da deca rade, ali većina dece (klijenata) živi u veoma teškim uslovima i prinuđena su da rade kako bi  uspeli da prežive.

Prema podacima Viskog komeserijata UN za izbeglice procenjeno je da je do 2015. godine najmanje 60 miliona ljudi moralo da napusti svoje domove, zbog ratnih sukoba. Tužna činjenica je da čak polovinu njih čine deca!

Prema ovim podacima, nema baš nekog razloga za slavlje. No, neka oni budu podstrek za sve nas da je došlo vreme za promene, mir, ljubav, slogu, edukaciju i pružanju jednakih šansi svima.

Autorka: Mima Ryan           

Deo podataka preuzet je sa ovog sajta.

Autor fotografije: kantsmith

20. Nov 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi