Međunarodni dan akcije za klimu

Međunarodni dan akcije za klimu (International Climate Action Day) je globalna akcija koja se obeležava u više od 170 država sveta, svakog 15. maja. Taj dan se obeležava kao dan borbe protiv klimatskih promena.

Termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama klime koje se događaju od početka dvadesetog veka. Promene koje su registrovane prethodnih, kao i one koje se predviđaju za narednih 90 godina, smatraju se rezultatom čovekovih aktivnosti, a ne posledicama prirodnih promena u atmosferi.

Efekat staklene baste je veoma važan fenomen kada govorimo o klimatskim promenama zato što se odnosi na gasove koji Zemlju održavaju toplom i kojima pripada najveća zasluga za postojanje života na njoj. Neke od gasova koji prave “efekat staklene baste” ljudi proizvode u svakodnevnim aktivnostima. Ta dodatna količina koju proizvode ljudi glavni je faktor koji utiče na globalno zagrevanje.

Naučnici predviđaju da bi globalno zagrevanje moglo da doprinese masovnom istrebljenju divljih životinja u bliskoj budućnosti, delovanjem na čak milion vrsta, što je oko četvrtina svih nama poznatih. Životinje i biljke koje su navikle na hladnije klimatske uslove moraće da se pomeraju prema polovima ili uzbrdo čak i usled malih promena klime.

Takođe, naučnici upozoravaju da koncentracija ugljen-dioksida (CO2) u atmosferi premašuje dozvoljenu granicu od 350ppm. Trenutna koncentracija CO2 u atmosferi  iznosi 406,69 ppm, što dovodi do globalnog otopljavanja klime, topljenja glečera i ledenog pokrivača na polovima, kao i češćoj pojavi suša i poplava.

Možeš zaustaviti klimatske promene ako zasadiš makar jedno drvo u svom dvorištu, voziš se biciklom, ne bacaš smeće na okolo, i slično. Zato - misli globalno, deluj lokalno!

Autorka: Mirjana Ranđelović

Fotografija je preuzeta odavde.

15. May 2019.
Uredništvo
Poslednji tekstovi