Upoznaj se na novom on-line platformom za Građansko vaspitanje

Resurs centar Građanske inicijative zaslužan je za lansiranje najavljene on-line platforme Građansko vaspitanje. Platforma je prvenstveno namenjena nastavnicima i nastavnicama građanskog vaspitanja, ali smo sigurni da će biti korisna svima kojima je potrebna podrška u pronalaženju ideja za rad sa decom I mladima.

Platforma Građansko vaspitanje je jedinstveno mesto koje će sadržati raznovrsne materijale namenjene izvođenju nastave građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi. Verujemo da će posebno biti korisna zbog novih nastavnih programa, koji predstavljaju osnovu za šire tematsko planiranje i projektnu nastavu. Na ovaj način želimo da doprinesemo boljem kvalitetu znanja učenika i učenica, a posebno njihovoj proaktivnoj ulozi u procesu učenja.

Pored korisnih materijala za nastavu i drugih sličnih sadržaja, posebno bismo istakli interaktivni segment stranice pod nazivom primeri dobre prakse, u vidu foruma za tri ciklusa obrazovanja gde nastavnici/ce mogu da razmenjuju ideje i predloge za časove, radionice, svoja iskustva i sve ono što misle da bi moglo da bude korisno za njihove kolege i koleginice.

Još jedna novina koju planiramo i koja će vrlo uskoro biti dostupna je Newsletter, koji će sadržati primere i predloge izvođenja časova za nastavne jedinice u okviru gradiva za osnovnu i srednju školu. Pored toga, u newsletter-u će se nalaziti i neki nastavni materijali, korisni linkovi, vesti i slično. Ukoliko si zainteresovan/a za dobijanje newsletter-a molimo   te da se prijavite slanjem mejla na adresu civin@gradjanske.org sa naznakom za osnovnu ili srednju školu.

Ova platforma predstavlja jedan od rezultata našeg dugogodišnjeg nastojanja da pružimo podršku nastavnicima i nastavnicama u njihovom radu i zalaganja za unapređenje kvaliteta nastave ovog predmeta za koji verujemo da je od velikog značaja za demokratizaciju našeg društva.

Link ka platformi dostupan ti je ovde.

Fotografija je preuzeta odavde.

 

23. Sep 2019.
Uredništvo
Poslednji tekstovi