Danas je Međunarodni dan tolerancije

Šta je to tolerancija? Da li je zaista toliko teško biti tolerantan prema nekome? Sve češće diskriminišemo jedni druge po raznim osnovama. Danas svi gledaju da li neko ima markiranu odeću ili ne, da li si crne puti ili bele puti, nikome više nije bitno ko je kakva osoba.

Šta zapravo predstavlja tolerancija? Tolerancija je prihvatanje različitosti i svest da svako biće zaslužuje isti tretman i poštovanje. To nije izraz slabosti, ili dokaz da sam ja „nesposobna osoba“ ako razumem osobu druge vere.

Osnova kućnog vaspitanja treba da bude ophođenje jednih prema drugima i veoma je važno učiti decu o tome. Na primer, dete još kao malo mora da stekne lepe uspomene prema romima, moraju da se druže i zajedno da se igraju, jer ono što osete biće jače od svih stereotipa koje im društvo nameće.

Jedan od najvećih problema društva jesu diskriminacija i rasizam. Diskriminacija isključuje neku osobu iz društva samo zbog par razlika. Sve više mladih se bori protiv ovih problema, održavajući razne tribine i predavanja na date teme.

Kod mladih ljudi se budi svest o „savršenom društvu“ koje će činiti svi ljudi, svi oni su različiti, ali će ih baš ta različitost činiti bogatima. Čini se da veći problem imamo sa starijim ljudima, našim bakama i dekama, mama i tatamaa koje ne žele da prihvate da se druže osobe razne vere. Naravno, i među mladima imati takvih. Stoga, potrebne su edukacije za razne grupe unutar drutšva i konstantan rad na tome.

Sama sam imala sukob sa odraslima oko sebe kada su me osuđivali zbog dopisivanja sa osobom druge vere i govorili da ne postoji razlog za naš kontakt.

Tolerantno društvo ceni prave vrednosti društva i organizuje svoje vreme i događaje u skladu sa članovima i njihovim sposobnostima.

Zbog sve prisutnijeg problema u društvu mnoge svetske organizacije se trude da skrenu pažnju javnosti da promene neke svoje navike. Najveća svetska organizacija koja se bavi pravima ljudi UN usvojila je Deklaraciju tolerancije. Države članice UN su 16. 11.1995 godine usvojile Deklaraciju o principima tolerancije, u kojoj se govori da tolerancija nije činjenje ustupaka nekome, već pružanje prava na normalan život bez različitosti. 

Zar je teško nekome ko ima problem ili je drugačiji, reći neku lepu reč? Kao što kaže poslovica "Lepa reč gvozdena vrata otvara", "Jezik poseče gore nego mač".

 Sklapajte prijateljstva širom sveta, neka nam primer bude dečiji susreti Radost Evrope.

Ugrabi svaki trenutak i radi samo ono što želiš da neko tebi uradi. Volite i budite voljeni, praštajte i dozvolite da vam drugi oprosti.

Autorka: Katarina Ninković

 

16. Nov 2016.
Uredništvo
Poslednji tekstovi