Stipendije za godišnji program razmene u Francuskoj, Mađarskoj i Tajlandu

YFU Srbija raspisuje konkurs za 5 delimičnih stipendija za godišnji program razmene srednjoškolaca 2017/18. u Francuskoj, Mađarskoj i na Tajlandu.

Tri stipendije za Francusku u iznosu od po 2000 EUR po učeniku delimično pokrivaju punu cenu programa od  6100 EUR. Učenik snosi razliku troškova od  4100 EUR po učeniku.

Uslovi za dobijanje stipendije su:

 • da je učenik rođen između 1. jula 2000. i 30. avgusta 2002. godine;
 • minimum vrlo dobar uspeh u školi;
 • znanje francuskog jezika na nivou A1/A2.

Program razmene učenika u Francuskoj traje od 30. avgusta 2017. do 1. jula 2018. godine

Stipendija za Mađarsku u iznosu od 1150 EUR delimično pokriva punu cenu programa u iznosu od 4250 EUR. Učenik snosi razliku troškova od 3100 EUR.

Uslovi za dobijanje stipendije su:

 • da je učenik rođen između 31. jula 1999. i 31. jula 2002. godine;
 • minimum vrlo dobar uspeh u školi;
 • znanje engleskog jezika na nivou A1;
 • spremnost učenja mađarskog jezika.

Program razmene učenika u Mađarskoj traje od 16. avgusta 2017. do 25. juna 2018. godine

Stipendija za Tajland u iznosu od 2500 EUR delimično pokriva punu cenu programa koja iznosi 5000 EUR. Učenik snosi razliku troškova od 2500 EUR+troškove povratne avionske karte (okvirno 600 EUR).

Uslovi za dobijanje stipendije su:

 • da je učenik rođen između 01. juna 1999. i 31. maja 2002.;
 • minimum vrlo dobar uspeh u školi;
 • znanje engleskog jezika na nivou A1;
 • spremnost učenja tai jezika.

Program razmene učenika na Tajlandu traje od 20. juna 2017. do 19. aprila 2018. godine

Svi zainteresovani učenici treba da pozovu YFU Srbiju na broj 064/ 11 75 135 i zakažu informativni sastanak, na koji će doći sa roditeljima.

Nakon sastanka se popunjava preliminarna prijava i učenik se poziva na inicijalni seminar koji se održava jednom mesečno: 21. januara, 25. februara, 11. marta 2017.

Rok za prijavu za stipendiju za Tajland je 19. januar 2017.

Rok za prijavu za stipendje za Mađarsku i Francusku, kao i za ostale zemlje je 9. mart 2017.

Više detalja pogledajte na sajtu YFU.

11. Jan 2017.
Najnoviji konkursi