Konkurs za filmove na međunarodnom Filmskom festivalu „Uhvati film”

Konkurs za filmove na 15. međunarodnom Filmskom festivalu Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film”, koji obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti, otvoren je do 15. juna 2017. godine.

Prijavljeni filmovi moraju odgovarati temi invalidnosti (osim za autore koji su osobe sa invaliditetom, za koje je tema slobodna), biti trajanja do 30 minuta, imati najmanje DVD kvalitet i titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom odnosno engleskom jeziku.

Filmovi se dostavljaju poštom (2 kopije filma) ili putem interneta (festhome ili clickforfestivals, filmfreeway, youtube, wetransfer, vimeo). Uz filmove obavezno treba dostaviti na e-mail uhvatifilm@gmail.com i popunjen prijavni formular, biografiju autora, dve fotografije iz filma i dijalog listu u srt formatu.

Filmski festival Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film” obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu mogućnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom, kao i raznovrsan prateći program na temu invalidnosti (radionice, tribine, izložbe).

Bitan deo Festivala je i Filmski karavan koji obuhvata: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Festival će biti održan u Novom Sadu, u organizaciji KAO Parnasa, u Rijeci u realizaciji Udruge Spirit, a od ove godine i u Banjaluci pod vođstvom Humanitarne organizacije Partner.

Festival Uhvati film” tako je jedini regionalni festival filmova o osobama sa invaliditetom na ovim prostorima, koji ima zajednički cilj: informisanje javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Detaljne informacije u vezi sa konkursom moguće je pronaći na sajtu ili posredstvom imejla uhvatifilm@gmail.com

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

17. Mar 2017.
Najnoviji konkursi