Postani deo Centra za razvoj ideja

Centar za razvoj ideja traži nove članove! Potrebni su nam mladi koji žele da budu deo kreativnog i snalažljivog tima i da učestvuju u realizaciji projekata iz oblasti ekologije, kulture i preduzetništva, kao i da budu inicijatori istih. Imaćete priliku da usavršite svoje veštine i istražujite nova znanja, steknete nova iskustva i na taj način izađete iz zone komfora kroz interne radionice, različite seminare i vršnjačku edukaciju.

Timovi kojima je potrebno pojačanje su:

1. Tim za preduzetništvo – Aktivnosti obuhvataju podržavanje omladinskog preduzetništva u vidu širenja svesti o njegovom značaju i podrazumevaju organizovanje različitih predavanja, konferencija i edukativnih radionica. Glavni cilj je da zajedničkim snagama uputite mlade sa idejama u glavne korake pri ostvarivanju njihovog biznisa.

2. Tim za kulturu – Glavni zadatak je podsticanje mladih talenata da ostvare svoje potencijale, saradnja sa kulturnim institucijama i organizacijama, promocija kulturnih vrednosti među mladima, kao i organizacija kulturnih događaja.

3. Tim za ekologiju – Članovi su uključeni u organizovanje projekata i akcija iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže, u edukaciju mladih o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i podsticanje na odgovorno ponašanje prema okruženju. Na ovaj način, podstičete članove da upotrebe svoje znanje i kreativnost u svrhu očuvanja naše planete.

4. Marketing tim – Zadužen je za redovno održavanje sajta udruženja putem pisanja vesti i blogova, za aktivno prisustvo na društvenim mrežama, komunikaciju sa medijima, pripremu ostalih članova za javni nastup i aktivno učestvovanje u radu ostalih timova, kako bi se na adekvatan način prenela slika o celoj organizaciji.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u  oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave tako što će popuniti formular putem sledećeg linka i poslati svoj CV na mail centar@razvojideja.org.rs.

Rok za prijavu je 1. maj do 22 h.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

21. Apr 2017.
Najnoviji konkursi