Učestvujte u stvaranju predstave o migracijama

Raspisan je poziv za učešće u kreativnom putovanju na kome ćete moći da se bavite migracijama i izbegličkom krizom. 

Pozvani ste da učestvujete u stvaranju predstave o migracijama,
Čije će mesto biti više na ulici nego u pozorištu,
Čije će mesto biti više u Prihvatnom nego u Kulturnom centru,
U kojoj se neće glumiti već saosećati,
U kojoj ćemo emigrirati iz „dalekog“ u „blisko“. 

Program je namenjen mladima od 18 do 30 godina. Zainteresovanost za temu migracija i živote izbeglica su neophodni. Dramsko iskustvo kao i drugi talenti (pevanje, ples ili bilo koja druga forma izražavanja) su poželjni. Prijavite se slanjem kratke biografije (kontakt podaci, vaš dosadašnji angažman, scensko iskustvo, dodatni talenti i veštine) i slike na mejl: prijava@bgcentar.org.rs najkasnije do 4. maja 2017. godine

Izabrani kandidati će biti pozvani na audiciju, nakon čega će biti formirana grupa do osmoro mladih koji će učestovati u kreativnom procesu.

Svaki čovek, gde god da se nalazi, ima ljudska prava

Izbeglice bi ova prava trebalo da ostvaruju u zemljama svog porekla, zemljama tranzita i zemljama konačnog odredišta. Međutim, to u praksi često nije slučaj – oni se najčešće suočavaju sa uskraćivanjem prava i nerazumevanjem, kako od strane nadležnih organa, tako i od šire zajednice. 

Prihvatanje izbeglica i tražilaca azila u srpsko društvo je složen i sasvim nov proces. Osim kada su u pitanju izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije, u prošlosti – davnoj i najnovijoj – iz naše zemlje se odlazilo, a ne u nju dolazilo. Odgovornost države jeste da obezbedi ostvarivanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i građanskih prava izbeglica i pred našom zemljom je izazovan zadatak da razvije migracione politike i da na efikasan način prihvati izbeglice u društvo. Jednako važno je i prihvatanje izbeglica od strane šire zajednice kako bi se ostvarila njihova istinska integracija, a naše društvo iskoristilo prednosti koje različitosti donose. 

Učesnici će proći kroz proces koji podrazumeva učenje o izbegličkoj krizi, dramsko istraživanje ove teme, kao i konkretne posete kampovima i zajedničke aktivnosti sa izbeglicama koje borave u nekim od Prihvatnih centara. Rezultat celog procesa biće predstava o migracijama koju će izvoditi mladi koji su prošli kreativni proces. Dinamika rada biće dogovarana sa mladima koji postanu deo grupe.


Proces vode: Demir Mekić i Nevena Nikolić, a za sva dodatna pitanja možete pisati na prijava@bgcentar.org.rs. Podršku pružila Fondacija Konrad Adenauer u Beogradu.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

21. Apr 2017.
Najnoviji konkursi