Poziv za učešće u istraživanju o kvalitetu visokoškolskih ustanova

Ako si student/kinja bilo privatnog ili državnog fakulteta, privatne ili državne visoke škole, pozivamo te da učestvuješ u istraživanju o kvalitetu visokoškolskih ustanova. Svrha upitnika je ispitivanje nivoa informisanosti i potreba studenata o kvalitetu visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Pod kvalitetom visokoškolskih ustanova podrazumeva se skup standarda koji se odnose na kvalitet studijskih programa, nastave, nastavnika i saradnika, istraživanja, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške, procesa upravljanja, prostora i opreme. Kvalitet se takođe odnosi i na finansiranje (finansijsko planiranje i transparentnost u trošenju sredstava) i ulogu studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta (rad studentskih organizacija i anketiranje).

Ako smatraš da je ova tema važna, izdvoji 15 minuta da popuniš upitnik koji se nalazi ovde.

Rok za popunjavanje upitnika je ponedeljak, 15. maj.

Rezultati upitnika će biti korišćeni za pisanje istraživačkog rada na temu unapređenja informisanosti javnosti o kvalitetu visokoškolskih ustanova, u okviru programa Nemačkog saveta za spoljne odnose (DGAP) pod nazivom TRAIN Programme (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking). Upitnik implementira Beogradska otvorena škola.

Za popunjavanje upitnika nije potrebno nikakvo posebno znanje, upitnik je anoniman, a prikupljeni podaci će biti upotrebljeni samo u svrhe istraživanja.

08. May 2017.
Najnoviji konkursi