BOŠ „Studije budućnosti“ - drugi upisni krug za XXV generaciju

Beogradska otvorena škola poziva studente koji će u oktobru 2017. godine biti četvrta godina osnovnih studija, apsolventi ili studenti master studija, starosti do 27 godina, prirodnih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih fakulteta, svih univerziteta u Beogradu, da se prijave na konkurs za program „Studije budućnosti“.

Konkurs je otvoren do 7. septembra 2017. godine.

Program „Studije budućnosti“ je jednogodišnji program neformalnog obrazovanja koji se temelji na multidisciplinarnim modulima znanja i veština, Alumni2Students programu mentorstva, programu stažiranja i izradi završnog projekta.

Cilj programa je da odabrane studente na inovativan način upozna sa trendovima i izazovima pred kojima se nalazi savremeni svet. Studenti kroz panel diskusije, predavanja, radionice, Skype konferencije, neformalna druženja otkrivaju i opipavaju trendove budućnosti u savremenom svetu sa ciljem da postanu nosioci pozitivnih promena u našem društvu.

Odaberite praksu koju želite u nekoj od naših partnerskih institucija,organizacija ili kompanija.

Diskutujte o budućnosti države i društva i unapredite veštine poput javnog nastupa, upravljanja karijerom ili emocionalne inteligencije.

Odaberite mentora, alumnistu našeg programa i, kroz mesečne sesije, dobijte savete vezane za svoje profesionalne, akademske i lične dileme.

Zaokružite svoje jednogodišnje iskustvo na „Studijama budućnosti“ i predstavite ga u vidu predloga za praktičnu politiku, istraživačkog rada ili studije slučaja.

Izbor studenata za „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole obavlja se u tri faze:

I Prijavljivanje kandidata (konkurs je otvoren do 7. septembra 2017. godine)

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji su u oktobru 2017. godine četvrta godina osnovnih studija, apsolventi ili studenti master studija, starosti do 27 godina, prirodnih, tehničkih i društveno- humanističkih fakulteta, svih univerziteta u Beogradu.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da na imejl upis2017@bos.rs dostave:
  • popunjen prijavni formular;
  • biografiju (CV) – najviše do jedne strane;
  • preporuke od kojih je minimum jedna akademska, sa fakulteta sa kojeg kandidati dolaze (pdf, jpg);
  • esej „Zašto želim da postanem student BOŠ-a“ (do 500 reči);
  • uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima i overeni poslednji semestar.
Prijavni formular možete preuzeti na sajtu obrazovnog programa „Studije budućnosti“.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.

II Provera znanja (septembar 2017. godine)

Provera znanja obuhvata izradu testova:

  • test opšte kulture;
  • test sposobnosti;
  • test engleskog jezika.

Na osnovu kvaliteta prijave i rezultata urađenih testova formira se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju.

III Intervju i konačan izbor (septembar 2017. godine)

Komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija će odabrati 20-25 najboljih studenata i studentkinja koji će pohađati multidisciplinarni program „Studije budućnosti“.

Nastava se izvodi tokom dva semestra. Prvi semestar traje od oktobra do kraja decembra tekuće godine, a drugi od februara do maja naredne godine. U oba semestra organizuju se po dva nastavna modula. Predavanja, radionice i treninzi organizuju se ponedeljkom, sredom i po potrebi četvrtkom, sa početkom od 17:30 časova. Osim obaveznih aktivnosti, studenti i studentkinje pozvani su da pohađaju i druge aktivnosti koje budu organizovane u Beogradskoj otvorenoj školi.

Beogradska otvorena škola pokriva najveći deo troškova programa, a studenti participiraju učešćem u iznosu od 28.000,00 dinara (sa PDV-om), koji je moguće je platiti u 7 jednakih mesečnih rata.

Više informacija o konkursu možete pogledati na sajtu, posetiti nas i na Facebook stranici, pozvati na broj telefona 011/3065 830 ili pisati na upis2017@bos.rs.
24. May 2017.
Najnoviji konkursi