Škola medijske pismenosti

Udruženje građana „Centar za marginu“ upisuje novu generaciju polaznika i polaznica programa „Škola medijske pismenosti“!

Program je namenjen učenicima/cama srednjih škola i studentima/kinjama osnovnih studija svih fakulteta. Učešće u programu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćete se baviti. Broj polaznika i polaznica je ograničen, a prijave traju do 17. septembra u 23.59. Nakon pregledanja svih prijava najbolji kandidati i kandidatkinje će biti pozvani na intervju pre donošenja konačne odluke.

Nova generacija će predavanja slušati u okviru jesenjeg semestra koji će trajati od 30. septembra do 16. decembra 2017. godine, svake subote od 10 - 14 h.

Link za prijave se nalazi ovde.

Prijavljivanje se obavlja putem online formulara ili slanjem CV-a i motivacionog pisma na adresu: office@czm.org.rs

ŠTA JE ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI”?

ŠMP je inovativan jednosemestralan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta:

- Razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti – osnaživanje na individualnom nivou;
- Jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija;
- Kritička analiza masovne kulture i kulture zabave;
- Primenjeno znanje – rad u timovima, pisanje i objavljivanje autorskih članaka, saopštenja i istraživački rad.

Ovako koncipiran, ovo je program koji omogućava individualni razvoj, sveobuhvatno teorijsko i akademsko znanje, kao i praktično znanje i konkretne alate za praćenje i monitoring medijskih sadržaja. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma.

Predavanja su organizovana u dva modula:

- Modul masovnih medija obuhvata domen novinarstva, medijskog sadržaja, pitanja vlasništva, tržišta i tokova novca, cenzure, privatnosti i dr.
- Modul „masovna kultura” obuhvata sadržaje popularne kulture i kulture zabave, film i animirani film, sport, strip i dr. kao i društvene mreže i nove medije.

Osim predavanja i radionica, polaznici i polaznice Škole će imati mentorsku podršku tokom istraživačkog rada i pisanja autorskih članaka, organizovaće debate i tribine i učestvovati na međunarodnoj konferenciji The Global Human Rights Forums” u Beogradu.

ŠTA ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI” NIJE?

Škola medijske pismenosti” nije škola novinarstva. Iako se bave mnogim temama značajnim za buduće novinare i novinarke (kao što je medijska etika, principi televizijskog novinarstva i sl) od ove Škole nemojte očekivati da vas nauči tehnikama lepog pisanja ili da zameni ili nadomesti stučnu praksu. Program je fokusiran na medije u najširem smislu, na kompletnu kritičku analizu svih oblika medija, uključujući i masovnu kulturu i kulturu zabave, a pre svega kroz prizmu ljudskih prava.

OČEKIVANJA OD POLAZNIKA I POLAZNICA:

- Redovno prisustvo na predavanjima i radionicama (na najmanje 80% programa)
- Aktivno pisanje tekstova/članaka (na dvonedeljnom nivou)
- Učešće u organizaciji javne tribine/debate ili pisanje završnog rada
- Učešće na The Global Human Rights Forums” konferenciji

Školu medijske pismenosti” organizuje Udruženje građana Centar za marginu” uz podršku Američkog kutka” Beograd.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

12. Sep 2017.
Najnoviji konkursi