Education Programme Coordinator

Save the Children je najveća međunarodna nevladina organizacija u Velikoj Britaniji, koja radi za dobrobit dece u još preko 50 zemalja sveta. Fondacija ima značajno iskustvo u pružanju hitne humanitarne pomoći deci u svim delovima sveta u kojima za tim postoji potreba. Šire posmatrano, osnovni pravac delovanja van Velike Britanije su dugoročni razvojni programi koji se tiču zdravstva, ishrane, razvoja zajedništva u zajednici i uopšte, dobrobiti. 

Otvoren je konkurs za poziciju Education Programme Coordinator.

Rok za prijave je 5. februar, a više informacija o konkursu možete pronaći na OVOM linku.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

31. Jan 2018.
Najnoviji konkursi