Postani omladinski delegat Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Omladinski delegati Srbije u UN

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije sprovodi sledeći ciklus programa "Omladinski delegati Srbije u UN", koji je prošle godine uspostavljen uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Projekat obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama (na osnovu javnog konkursa i definisanih kriterijuma, uz princip rodne ravnopravnosti) i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine. Partneri projekta 2018-2019. godine su Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope - OPENS“, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna kancelarija za mlade.

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji.

Prijavljivanje na javni konkurs je od 1. do 12. avgusta, a mogu se prijaviti mladi od 18 do 28 godina, u skladu sa sledećim kriterijumima: da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da imaju aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i redovno ispunjavanje obaveza tokom školovanja, postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Više informacija možete videti na linku: www.unaserbia.rs/youth-delegate, gde se nalazi i Prijavni formular.

04. Aug 2018.
Najnoviji konkursi