Konkurs za podršku najboljem omladinskom projektu

Forum za odgovorno poslovanje i Coca-Cola HBC Srbija pozivaju te da se prijaviš na Konkurs za podršku najboljem omladinskom projektu usmerenom na poboljšanje položaja mladih na tržištu rada.

Konkurs je namenjen studentskim organizacijama, omladinskim udruženjima i neformalnim grupama mladih na teritoriji cele Srbije koji žele da pomognu svojim vršnjacima da unaprede položaj na tržištu rada.

Tema konkursa je unapređenje položaja mladih na tržištu rada kroz aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja, veština, kontakata, iskustva, kao i kroz sve druge aktivnosti koje na inovativan i kvalitetan način mogu da doprinesu unapređenju položaja mladih na tržištu rada.

Konkurs je usmeren na lokalne inicijative i probleme sa kojima se mladi susreću u svom neposrednom okruženju. Prilikom razmatranja predloga posebno će se vrednovati uticaj koji projekat ima na ciljnu grupu mladih i kvalitet predloženih aktivnosti. Dodatno, vrednovaće se inovativnost predloženih aktivnosti i njihova atraktivnost za uključivanje mladih kao korisnika projekta.

Najbolji projekat dobija 100.000 RSD za realizaciju aktivnosti, a rok za prijavu je 1. april.

Saznajte više o uslovima učešća na konkursu sa OVOG linka i prijavite se!

Za više informacija posetite www.odgovornoposlovanje.rs.

10. Mar 2019.
Najnoviji konkursi