Školsko takmičenje o značaju vakcinacije

Ovo školsko takmičenje ima za cilj podizanje svesti o značaju vakcinacije među decom školskog uzrasta širom Evrope.

Značaj škola je izuzetno veliki u približavanju ove teme roditeljima. Igra pruža jedinstveni način da se mladi motivišu i uključe, steknu znanje i bolje razumeju dostupne izvore informacija.

Takmičenje se zasniva na radu u grupama od po 3 učenika, sa zadatkom da kreiraju informativni materijal o vakcinaciji (poster ili kratki video zapis, do 15 sekundi). Kreirani materijal mora biti sa jasnom porukom, razumljiv njihovim vršnjacima, i iskazan na bilo kom jeziku (uz dostavljen prevod na engleski).

Svi učesnici su podeljeni u 3 uzrasne kategorije (7-10. godina, 11-14. godina, 15-18.godina), za koje su obezbeđene odgovarajuće nagrade. Pobednički timovi imaju mogućnost dobijanja mini grant-a za potencijalne buduće projekte.

Takođe, nastavnici koji su motivisali pobedničke timove da učestvuju dobijaju vaučere koje mogu iskoristiti za organizovanje aktivnosti na njihovim časovima. Posteri i video zapisi koji uđu u užu selekciju biće objavljeni tokom Evropske nedelje vakcinacije krajem aprila.

Svi posteri i video zapisi moraju biti usmereni na 11. tačku Evropskog kodeksa protiv raka, koja se odnosi na vakcinaciju protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa. 

Detaljne propozicije takmičenje možete pronaći na ovoj stranici.

Rok za podnošenje prijava je 3. april 2019. godine.

 

10. Mar 2019.
Najnoviji konkursi