Nagradni konkurs: 50 ideja za Evropu

Kako izgleda budućnost Evrope i koja je uloga mladih u tom procesu?

S obzirom na to da se svaka diskusija o Evropi i njenoj budućnosti uglavnom odvija između donosioca odluka, Beogradska otvorena škola je otvorila konkus koji ima za cilj da podstakne sve mlade ljude i omladinske grupe da predstave svoje ideje koje na najbolji način predstavljaju njihovu viziju bolje Evrope!

Bez obzira da li je bolja Evropa reflektovana kroz rešavanja lokalnog problema, kroz podsticanje regionalne saradnje ili kroz konkretne mehanizme za sprovođenje određenih politika, sada imate mogućnost da predvodite Evropu svojom vizijom i rešenjima!

Poziv je otvoren svim mladima (od 15 do 30 godina) koje ohrabrujemo da sa nama podele svoju ideju za bolju Evropu i tako budu nagrađeni. Dobićete mogućnost da diskutujete i oblikujete ideje zajedno sa drugim sjajnim mladim ljudima iz 9 država Podunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Češka, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Moldavija) i ekspertima iz različitih oblasti na Kreativnom habu koji će biti održan u junu 2019. godine (svi troškovi pokriveni). Hab se održava u Novom Sadu, koji je proglašen za Evropsku prestonicu mladih za 2019. godinu. Nakon Haba, zajedno sa ekspertima i vršnjacima iz cele Evrope imaćete mogućnost da zagovarate svoje ideje i tako zajedno doprinesemo boljoj Evropi, a rezultate našeg rada ćemo predstaviti na završnoj konferenciji 2020. godine.

Svoju ideju možete prijaviti samostalno ili u okviru neformalne grupe (do 5 osoba), a svaka ideja biće vrednovana na osnovu kriterijuma inovativnosti, kreativnosti i sprovodljivosti, a možete predložiti lokalne inicijative, promotivne kampanje, obrazovne programe ili druge ideje koji kao ključne aktere imaju mlade!

Tvoja ideja treba da pruži odgovor na neku od ponuđenih tema konkursa:

  • Mobilna Evropa i putovanja

Kako možemo osnažiti vezu između mladih u Evropi?
Mladima je potrebno više prilika kao što su...

  • Buduća zanimanja za Evropu

Koji će poslovi biti traženi u budućnosti u Evropi i kako možemo steći nova znanja i veštine potrebne za njih?
Kako možemo podsticati preduzetnički duh u lokalnoj zajednici?

  • Inkluzivna Evropa

Ako želimo više inkluzivnog prostora za mlade u Evropi, potrebno je da…
Mi možemo učiniti programe za mlade u Evropi inkluzivnijim ukoliko….

  • Eko-Friendly Evropa

Kako možemo biti ekološki osvešćeni?
Kako tvoja lokalna zajednica može biti eko-friendly?
Koje bi bilo tvoje rešenje za probleme u vezi sa životnom životne sredine?

  • Tech-Europe

Kako tehnologija može osnažiti nas i našu lokalnu zajednicu?
Kako tehnologija može osnažiti Evropu?

  • Evropa za tebe

Kakvu promenu želite da vidite u svojoj lokalnoj zajednici ili regionu i kako možete doprineti da se to ostvari?
Zašto želim da ostanem u Evropi?

Možete poslati svoje ideje popunjavanjem obrasca za prijavu koji je dostupan na OVOM linku do 30. aprila 2019. godine. Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas na jovana.bozickovic@bos.rs

Cilj konkursa je da podstakne širu debatu o budućnosti Evrope i mogućim pravcima razvoja, kao i da omogući povezivanje mladih iz Evrope. Više informacija možete pronaći OVDE.

Projekat realizuju Beogradska otvorena škola i partnerske organizacije iz Podunavskog regiona, a podržan je od strane Evropske prestonice mladih Novi Sad (Omladinska prestonica Evrope Novi Sad - OPENS) sa glavnim ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u osmišljavanju i implementaciji inovativnih ideja širom Evrope. Projekat se finansira iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja, Pokraijnskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada kako bi se ostvarili ciljevi Omladinse prestonice Evrope 2019.

09. Apr 2019.
Najnoviji konkursi