Konkurs 17. Međunarodnog salona stripa

Propozicije za učesnike:

Pravo učešća imaju autori svih uzrasta.

Kandidat šalje rad na konkurs poštom – običnom pošiljkom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese)

Rad treba da bude u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata.

Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada.

Rad može biti prethodno objavljivan. 

Tema, žanr i autorski pristup nisu zadati konkursom.

Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat...)

Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.

Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS MEĐUNARODNOG SALONA STRIPA 2019. koja se može preuzeti OVDE ili sa www.salonstripaskc.rs ili dobiti u SKC-u prilikom predavanja radova na konkurs. 

Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)Radovi će biti žirirani za zvanične nagrade, nagrade prijatelja Salona i izložbu najuspelijih radova.

(radovi koji propagiraju rasnu, versku, nacionalnu, političku, ličnu, kao i druge vidove netrpeljivosti; izražavaju mržnju, vređanje, psovanjem ili na drugi način, omalovažavaju ličnosti, organizacije, stvari i pojmove;  imaju za cilj propagandu delatnosti i ideologija pravnih lica, organizacija, udruženja, pokreta, terorističkih i ekstremističkih organizacija; kao i radovi pornografske sadržine, neće se uzimati u razmatranje).

 Nagrade:

•  GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 evra)

•  Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika

•  Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika

•  Nagrada za najbolji scenario (ideju) 

•  Nagrada za najbolji  crtež 

•  Specijalna nagrada žirija za inovaciju

 

Takmičari do 15 godina starosti:

•  MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)

•  Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju

•  Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz

•  Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora 

 Nagrade prijatelja Salona

 

Radove slati na adresu:

SKC, Srećna Galerija

SALON STRIPA                                               

Kralja Milana 48

11000 Beograd, Srbija

 

Kontakt za sve dodatne informacije:

www.salonstripaskc.rs

http://www.facebook.com/comicsfest

e-mail: salonstripaskc@gmail.com

tel: 011/ 360 20 44

13. May 2019.
Najnoviji konkursi