Konkursi za posao i stažiranje u Inicijativi

Inicijativa deluje kao regionalna organizacija koja gradi odnose posleratnih generacija i ukazuje na odgovornost za oružane sukobe na prostoru bivše Jugoslavije. Inicijativa štiti i brani ljudska prava i demokratiju, unapređuje položaj mladih i podstiče kritičku društvenu debatu. Inicijativa podstiče mlade ljude i jača njihove kapacitete za učešće u društvenom i političkom životu. Inicijativa ovim konkursom želi da pronađe odgovornu, samostalnu i motivisanu osobu, koja ima želju da usavrši ili nauči o funkcionisanju finansija u neprofitnom sektoru.

Finansijsko-administrativni/a asistent/kinja obavlja, između ostalog, sledeće poslove:

 • Vodi dnevnu blagajnu organizacije,

 • Asistira finansijsko-administrativnom koordinatoru/ki u kontaktima sa svim institucijama i obavljanju finansijsko-administrativnih poslova,

 • Na zahtev finansijsko-administrativnog koordinatora/ke asistira u svim drugim poslovima vezanim za finansije,

 • Obavlja korespodenciju sa bankom i knjigovođom organizacije,

 • Komunicira sa Poreskom upravom,

 • Komunicira sa Agencijom za privredne registre,

 • Vodi računa o imovini i popisuje inventar organizacije.

 • Rad u finansijskim i poslovima računovodstva, uključujući i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo.

Uslove koje kao kandidat/kandidatkinja treba da ispuniš možeš videti OVDE.

Predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca, a nakon isteka tog perioda i pozitivne evaluacije, izabrani kandidat/kandidatkinja može da očekuje ponudu ugovora o radu.

Stažista/stažistkinja na finansijsko-administrativnim poslovima obavlja sledeće poslove:

 • Prijem klijenata, koordinacija i organizacija sastanaka (internih i eksternih);

 • Obavljanje administrativnih poslova (prijem i slanje pošte, pravovremeno; prosleđivanje informacija, vođenje potrebnih evidencija, arhiviranje dokumentacije);

 • Organizacija radnog prostora, nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala;

 • Asistencija u finansijskim i poslovima računovodstva, uključujući i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo;

 • Javljanje na telefon;

 • Vodi evidenciju o posetama lica van Inicijative mladih;

 • Vodi delovodnik;

 • Asistira svim ostalim zaposlenim u svakodnevnom radu.

Uslove koje kao kandidat/kandidatkinja treba da ispuniš za poziciju stažiste/stažistkinje možeš videti OVDE.

Inicijativa ti za uzvrat nudi rad u dinamičnom i prijateljski orijentisanom timu, dobru i prijatnu radnu atmosferu, mogućnost napredovanja i usavršavanja i priliku da se na posao stupi odmah po okončanju konkursa.

Stažiranje je planirano da traje od 15. jula do 15. septembra, a stažistkinja/stažista će raditi 4 sata dnevno.

Za prijavu je potrebno da dostaviš kratku biografiju i motivaciono pismo, elektronskom poštom, na adresuhr@yihr.org sa naznakom (subject) Konkurs za finansijsko-administrativni/a asistent/kinja, ili  stažistu/stažistkinju na finansijsko-administrativnim poslovima. Molimo te da u motivaciono pismo obavezno uneseš kontakt podatke putem kojih možemo da te kontaktiramo.

Konkurs je otvoren do 3. jula 2019. godine. 

Informacije o konkursu preuzete su odavde.


24. Jun 2019.
Najnoviji konkursi