CEPORA otvara svoja vrata novim članovima tima

Otvoren je konkurs za volontiranje u Cepori! Jednom godišnje otvaraju se vrata za nove članove tima koji se, nakon obuke, uključuju u rad sa decom bez roditeljskog staranja. Volonteri u Cepori imaju prilike da upoznaju metodologiju razvojno-preventivnog rada, direktno primene stručna znanja, rade sa ranjivim grupama, razviju mrežu konatakata i doprinesu pozitivnom razvoju dece bez roditeljskog staranja.

Program volontiranja obuhvata učestvovanje u sprovođenju radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Do sada je u Programu volontiranja učestvovalo preko 100 volontera. Sa svim volonterima potpisuje se Ugovor o volontiranju, a nakon završetka ciklusa volonteri dobijaju Potvrdu o volontiranju.

Pre uključivanja u neposredan rad sa decom i mladima, volonteri prolaze kroz teorijsku i praktičnu obuku, te se upoznaju sa metodologijom koju CEPORA koristi. Rad sa decom podrazumeva angažovanje volontera jednom sedmično po 120 minuta, u trajanju od deset meseci. Pored toga, volonterima se pružaju supervizija i dodatne obuke tokom trajanja programa volontiranja.

Svi koji su zainteresovani da postanu deo CEPORA tima se mogu prijaviti do 31. avgusta putem onlajn prijave dostupne na OVOM linku.

Organizator programa volontiranja je beogradski CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org), koji svojim aktivnostima već sedam godina doprinosi pozitivnom razvoju dece i omladine i nosilac je brojnih projekata iz ove oblasti.

Kontakt osoba: Lidija Bukvić, programski direktor: lidija.bukvic@cepora.org.

21. Aug 2019.
Najnoviji konkursi