Gradske priče: Da li su mladi apolitični?

Kulturni centar Grad organizuje prvu u nizu debata i to pod nazivom „Da li su mladi apolitični?" u sredu 22. marta od 19 do 21 h.

Zašto veliki procenat mladih ne izlazi na glasanje? Ko i šta učestvuje u formiranju stavova o politici kod mladih? Kakav uticaj imaju javne ličnosti na oblikovanje političkog mišljenja? Kako se omladina informiše o političkim i društvenim temama? Šta su uzroci, a šta posledice (ne)zainteresovanosti za politiku?

Debata otvara ciklus tribina „Gradske priče" i razmatra pitanje nezainteresovanosti omladine u Srbiji za politiku koje je, prema istraživanju „Mladi u Srbiji" zastupljeno čak kod trećine ispitanika uzrasta 15-29 godina. Traga se za uzrocima totalnog nepoverenja prema političarima koje, prema studiji „Srbija i Evropa u očima mladih" studenata Fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta u Srbiji ispoljava više od 70% omladine.

Govornici: Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a Stevan Vlajić, idejni tvorac i portparol građanskog pokreta „Beli - Samo Jako" dr Dragan Stanojević, sociolog Lazara Marinković, novinarka Lea Kotlica, FEJS Srbija, "Izađi i glasaj" inicijativa Marko Šelić Marčelo, muzičar i pisac Moderatorke: dr Maja Vukadinović, kulturolog Dina Čubrić, teoretičarka roda i književnosti.

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

 

17. Mar 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi