Mentalne mape kao alat za učenje definicija

U četvrtak, 19. oktobra u 19h u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra održaće se predavanje „Mentalne mape kao alat za učenje definicija“ Škole intelektualnih veština koje će držati predavač- Igor Rakić, osnivač Škole intelektualnih veština

Kroz ovo predavanje prikazaće se kako se tehnika vizuelnih beležaka (Mentalne mape) upotrebljava za efikasno učenje definicija.

1. Šta je funkcija definicije i vrste definicija

2. Elementi definicije i njena struktura

3. Povezivanje definicije sa detaljima iz lekcije

4. Strategije učenja definicija

5. Učenje definicija kroz tehniku mentalnog mapiranja

6. Koristi od mentalnog mapiranja - razumevanje, jasnoća, pamćenje i prisećanje

Autor fotografije: TeroVesalainen
11. Oct 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi