Kad imaš 5 bombona, i mama ti da 9 bombona, da li ćeš reći da imaš 14 bombona bombona, ili samo 14 bombona? Isto je i sa sabiranjem razlomaka koji imaju iste imenioce. Autorka: Nada Đelkapić