Kada treba izvršiti glasovnu promenu a kada je u pitanju izuzetak? Saznaj u ovom snimku. Autorka: Danijela Aleksić
Da li se kaže srpski ili srbski? Da li ćevape jedemo u ćevapdžinici ili ćevabdžinici? Ove i slične dileme su rešene u snimku. Autor: Danijela Aleksić