Kada završavaš pismo da li pišeš uz svo dužno poštovanje ili uz sve dužno poštovanje? Proveri svoje znanje uz pomoć ovog snimka. Autorka: Danijela Aleksić
Da li se kaže Pariški ili Pariski? Kako se izvodi pridev od imena grada Pekinga? Saznaj u ovom snimku. Autorka: Danijela Aleksić