Kad idemo od jednog do drugog mesta, često smo prinuđeni da menjamo brzinu kojom se krećemo, pravimo pauze i slično. Kako onda znamo kolika nam je bila brzina na putu? Nauka je pojednostavila koristeći se srednjom brzinom. Autor: Jovan Todorović