Kad imaš 5 bombona, i mama ti da 9 bombona, da li ćeš reći da imaš 14 bombona bombona, ili samo 14 bombona? Isto je i sa sabiranjem razlomaka koji imaju iste imenioce. Autorka: Nada Đelkapić
Kad nacrtaš čiča glišu i ispadne jako malo, i kad želiš da ga uvećaš, da li mu uvećaš samo noge, ili samo gornji deo tela, ili ipak povećaš celog čiča glišu? Istu logiku primenjujemo i na razlomke. Autorka: Nada Đelkapić