Ako se trkamo sa automobilom koji je ispred nas, a naša brzina je 120 km/h, da li to znači da je to naša brzina i u odnosu na taj automobil i koliko brzo ga mi zapravo stižemo? Autor: Jovan Todorović