Kako znamo da li će neki objekat potonuti u vodi? Od čega to zavisi? Zašto brod ne tone? Saznaj u ovom snimku. Objašnjavanje termina plivanja, tonjenja i lebdenja putem demonstracije – jajeta u tegli sa vodom različitog saliniteta. Autorka: Mariana Jaškov
Da li misliš da su tromost i lenjost isti pojmovi? Kakve to ima veze sa inertnošću? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović
Koliku energiju telo ima kada se kreće? Kako izračunavamo tu energiju? Saznaj u ovom snimku. Autor: Jovan Todorović