Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju

Visoka škola Prokuplje
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju
Adresa: Ćirila i Metodija br.1
Prokuplje
Telefon: 027/324-311
Imejl: vpps@beotel.yu
Veb: http://www.vpps.edu.rs/
Studentska služba:
Telefon:027/324-878
Studijski programi:
Osnovne strukovne studije:
Prehrambena tehnologija
Broj studenata: 100
Visina školarine: 40000
70 studenata se upisuje na budžet dok njih 30 plaća školarinu.
Voćarstvo i vinogradarstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 40000
32 studenata se upisuje na budžet dok njih 18 plaća školarinu.
Ratarstvo i povrtarstvo
Broj studenata: 50
Visina školarine: 40000
32 studenata se upisuje na budžet dok njih 18 plaća školarinu.
Stočarstvo
Broj studenata: 80
Visina školarine: 40000
32 studenata se upisuje na budžet dok njih 48 plaća školarinu.
Zaštita bilja
Broj studenata: 50
Visina školarine: 40000
32 studenata se upisuje na budžet dok njih 18 plaća školarinu.
Specijalističke strukovne studije:
Organska poljoprivreda
Prehrambena tehnologija
  • Tehnologija biljnih proizvoda
  • Tehnologija animalnih proizvoda
  • Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
Zaštita bilja
Fakultet prima ukupno: 330 studenata
Visina školarine: 40000 - 40000
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju