Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

Univerzitet u Kragujevcu
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Adresa: Vojvođanska bb
36000 Vrnjačka Banja
Telefon: 036/5150-024
Imejl: hitvb@kg.ac.rs
Veb: http://www.hit-vb.kg.ac.rs
Studentska služba:
Telefon: 036/5150-021
Studijski programi:
Hotelijerstvo i turizam
Broj studenata: 100
Visina školarine: 80000 din.
60 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 100 studenata
Visina školarine: 80000 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju