Fakultet za strateški i operativni menadžment

Alfa univerzitet
Fakultet za strateški i operativni menadžment
Adresa: Staro Sajmište 29
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/ 2132-372
Imejl: info@fsom.edu.rs
Veb: http://www.fsom.edu.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/2132-372

Imejl: jelena.savic@fsom.edu.rs
Studijski programi:
Upravljanje razvojem
Broj studenata: 80
Visina školarine: 1200 evra
Fakultet prima ukupno: 80 studenata
Visina školarine: 1200 evra
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju