Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Univerzitet Singidunum
Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu
Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
Telefon: 011/3093 242
Imejl: ffkms@singidunum.ac.rs
Veb: http://ffkms.singidunum.ac.rs/
Studijski programi:
Fizičko vaspitanje i sport
Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.
Menadžment u sportu
Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani menadžer u sportu.
Visina školarine: NaN0 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju