Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment

Evropski univerzitet
Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
Adresa: Carigradska 32, Beograd
Telefon: 011/3228-821
Imejl: eu@eu.ac.rs
Veb: http://www.eu.ac.rs/pages/FIM.htm
Studijski programi:
Tehničko-tehnološke nauke
Osnovne studije mogu biti trogodišnje ili četvorogodišnje, i stiče se zvanje inženjer menadžmenta, odnosno diplomirani Inženjer menadžmenta.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju