Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
Telefon: 011/3218-324
Imejl: dekanat@etf.rs
Veb: http://www.etf.rs
Studentska služba:
Telefon: 011/3226-760
Imejl: stud_sluzba@etf.bg.ac.rs
Kontakt osoba: Dragana Trenevski
Studijski programi:
Elektotehnika i računarstvo
Broj studenata: 500
Visina školarine: 90000 din.
400 studenata se finansira iz budžeta, a njih 100 plaća školarinu.
Kandidati po završetku zajedničke prve godine upisuju jedan od sledećih odseka (modula):
  • Elektronika
  • Energetika
  • Računarska tehnika i informatika
  • Signali i sistemi
  • Telekomunikacije i informacione tehnologije
  • Fizička elektronika
Softversko inženjerstvo
Broj studenata: 60
Visina školarine: 204000 din.
10 studenata se finansira iz budžeta, a njih 50 plaća školarinu.
Fakultet prima ukupno: 560 studenata
Visina školarine: 90000 - 204000 din.
Imaš nedoumicu šta da upišeš? Pitaj savetnicu sa portala BOŠ Karijera.
Pronađi fakultet koji te zanima:
Šta drugi čitaju