Dođi

Obeležavanje „Nedelje partnerstva za otvorenu upravu”

Obeležavanje „Nedelje partnerstva za otvorenu upravu”

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora i građani pozvani su da učestvuju na događajima kojima se u periodu od 17 do 21. maja obeležava Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu.

Kao deo globalne akcije koja ima za cilj promociju otvorenosti uprave, podsticanje inkluzije i unapređenje upravljanja kroz saradnju između uprave i građana, ovogodišnje obeležavanje Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji obuhvatiće nekoliko onlajn događaja, sa fokusom na uključivanje lokalnih samouprava u POU inicijativu (kako u nacionalne aktivnosti, tako i u globalne), razvoj vrednosti otvorene uprave na lokalu, kao i  prepoznavanje potreba manjinskih grupa.

Događaji Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu održavaju se onlajn i svi zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće tako što će dostaviti podatke (ime i prezime učesnika, naziv organizacije/privrednog subjekta, imejl adresa i naziv događaja na kojima žele da učestvuju) na imejl marija.petrovic@mduls.gov.rs.

Više o Nedelji Partnerstva za otvorenu upravu možeš pronaći na sledećem linku.  

Tekst i fotografija preuzeti su ovde

Najnovije