Mingl kutak

Šta (ni)je volontiranje

Šta (ni)je volontiranje

Da li znaš šta je u stvari volontiranje i zbog čega je ono značajno? Volontiranje je, pre svega, dobrovoljna angažovanost u svrhe opšteg dobra i društvene koristi. Ono što je bitno za volonterski rad jeste da se uglavnom obavlja u organizovanom obliku i stalnosti, neplaćeno je, dakle, ne radi se iz želje za profitom, već je reč o solidarnosti.

Pomaganjem drugima i doprinošenjem zajednici razvijaju se lične, socijalne, organizacione i profesionalne veštine koje osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i svakodnevnom životu. Volontiranje osnažuje pojedinca i povećava samopouzdanje, ukazuje na probleme i potrebe oko nas.

Volontiranje se često dovodi u vezu sa praksom ili probnim radom u nekoj firmi. Iako postoje određene sličnosti, važno je napomenuti da se volontiranje razlikuje po tome što rezultat rada ne sme da bude profit kompanije. Zakon jasno opisuje situacije u kojima je moguće raditi bez nadoknade. Nije dozvoljeno angažovati radnike ukoliko posao donosi profit kompaniji. Na ovaj način se od zloupotreba štiti plemenitost dobrovoljaca i njihov rad, jer nije cilj raditi besplatno kako bi neki poslodavac imao dodatnu zaradu. To spada u zloupotrebu, radnu eksploataciju, odnosno iskorišćavanje i prisvajanje produkta tuđeg rada. Prema zakonu, volonter može biti domaće ili strano lice, koje ima najmanje 15 godina života, dok organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj, u skladu s osnivačkim aktom, nije sticanje dobiti i koji je dužan da obezbedi obavljanje aktivnosti u skladu sa zakonom.

Najpopularnije vrste volontiranja su u oblasti zaštite životne sredine, pružanje pomoći žrtvama elementarnih nesreća, psihološka podrška, snabdevanje prehrambrenim proizvodima, razvoj obrazovanja, organizacija masovnih događaja itd. U odnosu na vreme koje se može posvetiti volontiranju ono može biti dugoročno, kratkoročno i ad hoc.

Zašto volontirati i kako dobiti najbolje od istog?

S obzirom na to da volontiranje nosi brojne prednosti, razumljivo je da je najveća zainteresovanost mladih za ovu vrstu rada. Mladi stiču stručna znanja, veštine i iskustvo što im pomaže kako u ličnom, tako i u karijernom razvoju i napredovanju. Bogata jezička praksa, nova poznanstva, neformalno obrazovanje, širenje vidika, dalje perspektive i izlaz iz zone komfora, neke su od mogućnosti koje volontiranje pruža i omogućava da na nov način sagledaš sebe, spoznaš okolinu i naučiš mnogo toga. 

Autorka: Marija Tenjović

Fotografija je preuzeta odavde

Najnovije