Pokreni se

Konkurs za lokalne omladinske organizacije

Konkurs za lokalne omladinske organizacije

Fondacija Centar za demokratiju raspisuje konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za mlade I naš glas treba da se čuje u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu.

Cilj poziva jeste povećanje učešća mladih i jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kroz podršku lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalu.

Ukupna sredstva Fonda za mlade I naš glas treba da se čuje iznose 78.000 evra. Ovim sredstvima biće podržane lokalne omladinske nevladine organizacije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Iznos grantova kreće se između:

  • minimalnog iznosa: 3.000 evra
  • maksimalnog iznosa: 6.000 evra

Vrste projekata koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sledeće:

  • projekti koji pružaju podršku u osnaživanju mladih, kao i socijalnoj inkluziji marginalizovanih omladinskih grupa,
  • projekti koji promovišu dijalog između mladih i institucija na lokalu,
  • projekti koji promovišu učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou,
  • projekti koji zastupaju bolju poziciju mladih na lokalu,
  • projekti koji pružaju podršku učešću mladih u sprovođenju politika koje utiču na lokalni socijalni, ekonomski i kulturni razvoj,
  • projekti koji promovišu ljudska prava u lokalnoj zajednici i
  • projekti koji promovišu inter-generacijsku solidarnost i održivi razvoj.

Konkurs je otvoren do 28. februara 2020. godine do 15 časova, a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se OVDE.

Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije