Pokreni se

Započni leto učešćem u omladinskom projektu na Avali

Započni leto učešćem u omladinskom projektu na Avali

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope poziva omladinske radnike/ce, lidere/liderke i aktiviste/kinje iz Srbije, da učestvuju na projektu From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies.

U okviru projekta, od 3. do 6. juna 2021. biće održan trening na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka, omladinskog rada, kao i na temu evropskih i nacionalnih politika u oblasti socijalne inkluzije. Trening će se održati na Avali, u studentskom odmaralištu Radojka Lakić.

Tokom ovog treninga učesnici/ce će saznati više o politikama u oblasti socijalne inkluzije, a steći će i znanja i veštine važne za uključivanje i osnaživanje mladih za učešće u procesima kreiranja politika u oblasti socijalne inkluzije. Pored treninga, svi će imati zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti (javne akcije, radionice) u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje će obrađivati tokom treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im mentori, kao i projektni tim.

Praktični deo će se pripremati nakon treninga, a učesnici/e će tokom jula realizovati planirane aktivnosti. Pored toga, nakon treninga učesnici/e će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika na temu politika socijalne inkluzije na nacionalnom i evropskom nivou. 

Poziv za trening otvoren je za učesnike/ce sa teritorije cele Srbije. Za sve učesnike/ce obezbeđeni su smeštaj, hrana, promotivni i radni materijal, kao i refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte.

Više detalja o načinu prijave saznaj ovde.

Tekst i fotografija preuzeti su sa sledećeg linka.

Najnovije