Izložba stripa: Ona se budi / BD Egalité

Izložba stripa: Ona se budi / BD Egalité

Francuski institut u Srbiji poverio je mladoj i izuzetno talentovanoj strip autorki Jani Adamović da koncipira izložbu posvećenu strip autorkama. Nasuprot činjenici da su brojni ženski likovi prisutni u oblasti stripa, često hiperseksualni, autorke su zanemarene u strip izdavaštvu.

Da li se suženi pojam „ženski strip“ odnosi na polnu pripadnost autorki, ili na žanr koji interesuje žensku publiku? Ima li tema koje se isključivo tiču žena? Da li iko pominje „muški strip“? Da li su granice stvaralaštva određene polnom pripadnošću?

Izložba je rezultat pogleda jedne mlade autorke na poziciju žena u oblasti Devete umetnosti. Njeno istraživanje svedoči o mestu koje one zauzimaju u ovoj oblasti, ali i o pitanjima koja proizlaze iz njihovog položaja, pre svega o pitanju njihove nevidljivosti, bilo da su Srpkinje, Hrvatice, Slovenke ili Francuskinje. Šta je svima njima zajedničko?

Talenat, naravno, ali i uvek isti problemi sa kojima se suočavaju. Godine 2013, francuske autorke osnovale su Kolektiv strip autorki za borbu protiv seksizma. One su objavile proglas koji je do današnjeg dana potpisan od strane više od 250 autorki širom sveta i posestrimile se sa svojim španskim koleginicama iz udruženja Autoras de ćomic.

Pored Jane Adamović, biće prisutne i francuske autorke Lisa Mandel i Žoana Šiper, Ivana Armanini i Irena Jukić Pranjić iz Hrvatske, kao i Marija Dobrić iz Srbije, koje će animirati debatu na temu problematike posmatranja polnog stvaralaštva kroz žanovsku prizmu. Debatu će moderirati Tatjana Nikolić, program za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX.

Izložba se otvara 18. septembra u 18 časova trajaće do 28. oktobra 2018. godine.

http://bdegalite.org