ŠTA JE MINGL?

Portal Mingl je nastao 2007. godine u okviru udruženja Beogradska otvorena škola. Od tad svakodnevno objavljuje informacije i vesti o neformalnim obrazovnim programima, stipendijama, radionicama, kursevima, takmičenjima, razmenama, najavama događaja za mlade i ostalim temama namenjenim mladima. Tokom prvih šest godina rada, Mingl je informisao srednjoškolce/ke, međutim, vremenom, zajedno sa svojim čitaocima i čitateljkama, Mingl je rastao i počeo da se bavi i temama namenjenim nešto starijim sjajnim mladim ljudima. 

Na portalu Mingl možeš da pronađeš informacije o aktuelnim konkursima, možeš da čitaš šta rade i šta misle drugi sjajni mladi ljudi, možeš da učiš, informišeš se, planiraš karijeru, upoznaješ zanimljive ljude, volontiraš, otkriješ svoje talente, smisliš super ideje i realizuješ još sjajnije planove. 

Naša krilatica je To što si ovde znači da si na pravom mestu i u skladu sa tim se trudimo da ti uvek damo prave i korisne informacije.

RAD MINGLA

Mingl je jedinstveni portal na srpskom internetu namenjen isključivo mladima i kao takav je prepoznat putem brojnih pozitivnih kritika i kroz uspešnu saradnju sa organizacijama za mlade, kancelarijama za mlade, srednjim školama, sekretarijatima Grada Beograda za obrazovanje, omladinu i sport, evropske integracije i saradnju sa udruženjima građana, Ministarstvom za omladinu i sport, Ministarstvom kulture, Ministarstvom prosvete itd.

Portal Mingl je 2007. godine osnovalo udruženje građana Beogradska otvorena škola sa misijom da srednjoškolcima/srednjoškolkama ponudi sve informacije o kursevima, studiranju, radionicama, volontiranju, stipendijama i sličnom, na osnovu kojih oni mogu da aktivno razmišljaju o obrazovanju, profesionalnom razvoju i karijeri. Vremenom, na Minglu su se informisali ne samo srednjoškolci/srednjoškolke, već i drugi mladi željni kvalitetnog sadržaja i korisnih informacija. Objavljivanjem kvalitetnih sadržaja na srpskom jeziku, Mingl podstiče mlade da više koriste internet  i mogućnosti društvenih mreža i time uvide prednosti informacionih tehnologija. 

VIZIJA MINGLA

Naša vizija su informisani i aktivni mladi koju su osnaženi za donošenje karijernih odluka, pokretanje promena u svojim zajednicama, informisani o aktuelnim prilikama i voljni da uzmu učešće u programima za mlade. Mingl mladi su kreativni i inovativni, bilo da su spremni da se angažuju u društvenim procesima, ili svoje znanje usmeravaju na raznovrsna autorska dela. Vizija našeg društva jesu slobodni i ravnopravni mladi i stoga smatramo da se svakodnevno moramo zalagati za ostvarenje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti u svim segmentima društva. Ovo znači da podstičemo mlade da glasno govore protiv svih oblika diskriminacije - na osnovu pola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta - ali i da koriste rodno senzitivni jezik na portalu.

Korišćenjem prilika na koje ih upućuje Mingl, mladi imaju veće mogućnosti da postanu aktivni članovi zajednice i da se angažuju oko pitanja koja ih se tiču. Zalaganjem za prava i potrebe mladih, predlaganjem sistemskih rešenja u oblasti omladinske politike, ali i ostalih javnih politika, mladi mogu doprineti promeni u društvu.

A kako mladima pružamo ove mogućnosti? U društvu u kome često postoji iskrivljena slika stvarnosti koju šalju mediji, lažne vesti i neprepoznavanje omladinskih medija kao relevantnih aktera u informisanju mladih, Mingl se trudi da mladima pruži pravovremene, korisne i zanimljive informacije o ličnom i profesionalnom napretku.

Mingl je omladinski portal koji ti osim korisnih informacija, nudi prostor za kreativno izražanje, mentorstvo i slobodu koja je mladoj osobi u periodu ličnog razvoja neophodna kako bi pronašla sebe i dobila adekvatnu podršku.

Članica Mingla

KO POSEĆUJE MINGL?

Ciljna grupa portala Mingl su mladi. Svesni toga da se mladim osobama u našoj zemlji na osnovu Zakona o mladima smatraju osobe od 15 do 30 godina života, mi pružamo priliku i mlađim i starijim mladima da na Minglu pronađu podršku i informacije. Broj korisnika portala je u stalnom porastu, a najviše nas posećuju srednjoškolci/ke i studenti/kinje zainteresovani za usavršavanje, aktivizam, kvalitetno obrazovanje i izbor prave profesije. Mingl tim, koji uključuje i redakciju, kroz različite onlajn servise i programe, neguje direktnu komunikaciju na osnovu koje može adekvatno odgovoriti na potrebe korisnika/ca portala.

U vezi sa svim informacijama o oglašavanju, podršci, uključivanju u naš rad, ali i drugim vidovima saradnje možeš Mingl tim koji ti stoji na raspolaganju putem imejla: redakcija@mingl.org ili na našoj Instagram stranici