Savet Evrope želi da čuje tvoje ideje

Da li bi voleo/la da omladinski sektor Saveta Evrope čuje tvoje ideje? Da li bi želeo/la da podeliš svoje mišljenje o tome koje su najveće potrebe mladih? 

Tvoje želje se mogu ostvariti, jer...Savet Evrope želi da čuje tvoje mišljenje!

Savetodavno veće za mlade (CCJ), pokrenulo je dva istraživanja kako bi prikupio predloge prioriteta mladih za program Mladi za demokratiju 2022-2023. Jedno istraživanje je namenjeno mladima, omladinskim radnicima, aktivistima i mladim liderima, a drugo je istraživanje omladinskih organizacija. 

Rok za podnošenje tvojih ideja je 2. maj 2020. godine, a tvoj predlog će početkom juna razmatrati biro Evropskog upravljačkog odbora za mlade (CDEJ) i Savetodavno veće za mlade, kako bi potom, odabrani predlozi bili dostavljeni Zajedničkom savetu za mlade na konačnu odluku, u oktobru 2020. godine.

Anketa za mlade, omladinske radnike, aktiviste i profesionalne radnike dostupna je ovde, a anketa za omladinske organizacije na ovom linku. 

Ako tvoje ideje spadaju u delokrug Saveta Evrope, možda će se naći među prioritetima omladinskog sektora!

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

29. Apr 2020.
Uredništvo
Poslednji tekstovi