Poglavlje 27: Dug put pred nama

U razgovoru s pravnicima čućete da je Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene), u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, najobimnije i da se otprilike jedna trećina EU zakonodavstva odnosi na tu oblast. Ekonomisti će vam reći da je Poglavlje 27 najskuplje, da je za implementaciju potrebno makar 10 milijardi evra, a verovatno i dosta više. Ako pričate sa ekolozima, napomenuće vam kako je ovo najbitnije poglavlje, jer bez zdrave i očuvane životne sredine napredak u ostalim poglavljima pristupnih pregovora nema smisla.

Za Koaliciju 27, koja već godinama prati napredak na polju životne sredine, Poglavlje 27 je sve to, ali i mnogo više od toga. Ono je velika šansa za Srbiju da investiranjem u očuvanje životne sredine i implementacijom pravne regulative napravi zaokret ka niskougljeničnom, održivom društvu u skladu s prirodom.

Koalicija 27 formirana je 2014. godine od strane organizacija civilnog društva koje su, u manjoj ili većoj meri, u tom trenutku pratile napredak u Poglavlju 27 u pristupnim pregovorima sa EU. Organizacije su na dobrovoljnoj bazi osnovale koaliciju kako bi što efektnije pokrile praćenje kompletnog Poglavlja 27. Osnivači Koalicije 27 ‒ Beogradska otvorena škola, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Svetska organizacija za prirodu (WWF), Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), GM Optimist, Mladi istraživači Srbije, NVO Fraktal i Centar za unapređenje životne sredine – u svoj Memorandum o saradnji unele su osnovne vrednosti na kojima počiva rad Koalicije: demokratičnost, odgovornost i partnerstvo. Kao  njena misija, definisano je praćenje usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije s pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena, uz zagovaranje učešća javnosti u procesu pristupnih pregovora.

Prvi izveštaj Koalicije 27, objavljen u septembru 2014. godine, tematski je pratio Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2013. godinu. Njime je bilo pokriveno šest oblasti u sklopu Poglavlja 27, pa je obrađen napredak na: polju horizontalnog zakonodavstva, upravljanja otpadom, kvaliteta voda, industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima, kao i zaštite prirode i klimatskih promena. Izveštajem je zaključeno da je ostvaren mali napredak u približavanju EU na polju životne sredine i klimatskih promena, i da je potrebno veće podizanje svesti kako među nosiocima politika tako i u široj javnosti. Kao glavni zaključak nametnula se rečenica Dug put pred nama.

Nakon toga, Koalicija 27 je nastavila da prati napredak u Poglavlju 27 i da na godišnjem nivou izdaje svoje izveštaje iz senke. Ređali su se izveštaji iz 2015., 2016. i 2017. godine, a sa svakim novim rastao je broj napisanih stranica prepunih predloga i sugestija, kao i broj analiziranih oblasti u sklopu Poglavlja 27.

Nakon što je 2015. godine Evropska komisija izmenila metodologiju izrade Godišnjeg izveštaja za zemlje u procesu pristupanja, delimično je olakšano i praćenje napretka za Koaliciju 27, pošto ga je sada bilo lakše meriti. Novim formatom izveštaja napredak po poglavljima je kvantifikovan, uz mogućnost poređenja sa državama u regionu. Uprkos olakšicama, posao praćenja napretka ipak je ostao težak. Da bi se došlo do podataka, neophodno je praćenje velikog broja različitih izvora informacija, a saznati pojedine informacije koje bi trebalo da su javno dostupne ponekad je gotovo nemoguća misija. Pomenuti zaključak prvog izveštaja, da je Dug put pred nama, ispostavio se kao tačan, a na njega su se nadovezali zaključci narednih izveštaja u kojima su prednjačili oni gde: jako sporo napredujemo i da životna sredina i klimatske promene (i dalje) nisu prioritet Republike Srbije.

Poslednji izveštaj Koalicije 27 objavljen je u maju 2018. godine i obuhvata period od novembra 2016. do februara 2018. Na preko 80 stranica, uz dodatak s preporukama i metodologijom rada na Izveštaju, pokriveno je deset oblasti u okviru Poglavlja 27.

U međuvremenu, od početka 2014. godine, Koaliciji 27 pridružili su se i Alternativa za bezbednost hemikalija, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, Udruženje Jedan Stepen Srbija i Inženjeri zaštite životne sredine, a u samoj izradi izveštaja učestvovala je i RES Fondacija. Finansiranje životne sredine u fokusu je novog izveštaja, i osim posebnog dela o finansiranju, uz svaku pojedinačnu analiziranu oblast navedeni su mogući načini finansiranja. Poruka poslednjeg izveštaja je i da: finansiranje u oblasti životne sredine i klimatskih promena nije trošak nego investicija. Postignuti napredak je još uvek mali tako da poslednji izveštaj nosi naziv „Poglavlje 27 u Srbiji: izveštaj o (ne)napretku”. Još uvek se čeka na pregovaračku poziciju Srbije za Poglavlje 27, a najoptimističnije najave otvaranja Poglavlja 27 su kraj 2019. godine.

Da praćenje napretka, zagovaranje i pisanje izveštaja iz senke nisu uzaludan posao govori sve veća vidljivost Koalicije 27, kako u široj javnosti tako i među domaćim i evropskim donosiocima odluka. Na predstavljanjima izveštaja učestvovali su ministri iz Vlade Republike Srbije, ali i visoki zvaničnici Delegacije EU u Srbiji. Pojedine kritike, preporuke i sugestije Koalicije 27 našle su mesto i u Godišnjem izveštaju za Srbiju, koji objavljuje Evropska komisija.

Pred Koalicijom 27 kao i pred Republikom Srbijom još uvek je veliki posao. Koalicija 27 je do sada usavršila metodologiju praćenja prenošenja pravne regulative EU u zakonodavstvo RS. Na Republici Srbiji je da ubrza implementaciju usvojene pravne regulative, uz povećanje transparentnosti, a na Koaliciji 27 da nađe što bolji način da proveri objavljene podatke ili da dođe do onih koji nisu javno objavljeni.

Izveštaj iz senke svakako je najvažnija, ali nikako i jedina aktivnost koju sprovodi Koalicija 27. Ona daje komentare na različite predloge zakona i učestvuje u javnim raspravama. Poslednji primer je podnošenje komentara i učešće na javnoj raspravi povodom Nacrta Zakona o klimatskim promenama. Aktivno se radi i na pisanju pozicionih papira za određene oblasti kako bi se pospešilo i proaktivno, zagovaračko delovanje. Članice Koalicije na dnevnom nivou razmenjuju informacije o svim relevantnim procesima koji se dešavaju, a vezani su za životnu sredinu i klimatske promene.

Dug put je pred nama i dalje je glavni zaključak. I ako je prošlo više od četiri godine, Poglavlje 27 nije metla koja će sama od sebe očistiti Srbiju. Jedino svi mi, uz zajednički napor, to možemo da uradimo.

Principe iz Poglavlja 27 potrebno je primeniti i to ne samo zbog pristupnih pregovora sa EU već najpre ukoliko želimo da živimo u zemlji gde je čista životna sredina dostupna svima, a ne tek po nekom.

Ovaj sadržaj nastao je u sklopu projekta Mladi i zeleni: podizanje svesti mladih o zaštiti životne sredine kroz inovativne medijske strategije. Realizaciju ovog projekta sufinansiralo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije te stavovi izneseni u tekstovima ne predstavljaju stavove Ministarstva.

Autori: Predrag Momčilović, Beogradska otvorena škola i Marko Bataković, Portal Mingl

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

20. Oct 2018.
Uredništvo
Poslednji tekstovi